1943

Založení SDH Oznice.

Někteří zakladatelé sboru:

  • Hrabovský František č. 15
  • Skýpala Josef č. 65
  • Potěšil Alois č. 46
  • Tyralík Vlastimil č. 64
  • Urban Antonín č. 55
  • Šimčík Vladimír č. 48

1945

V květnu tohoto roku byl první zásah hasičského družstva u Františka Skýpaly č.p. 29.kdy došlo k požáru stodoly. Obytný dům byl zachráněn.

1948

V roce 1948 se sbor rozrostl na 40 členů a byla zakoupena první stříkačka PS 8. Stříkačka byla uschována u velitele požárního sboru Josefa Skýpaly. Poprvé byla tato stříkačka použita při požáru stodoly u Tyralíků č.p. 64.

1949

Roku 1949 bylo zakoupeno dodávkové auto zn. Schevrolet - první řidič František Kuhejda. Požární sbor začal vlastnit více techniky a skladování po kůlnách bylo již nevyhovující, proto bylo nutné postavit budovu, kde by bylo všechno pohromadě.

1950

Tento záměr se podařilo realizovat v roce 1950. Byla to dřevěná požární zbrojnice stavěná svépomocí. Stavbyvedoucí byl bratr Josef Tvrdý. V následujícím roce byla vybudována požární nádrž u zbrojnice.

Začínají fungovat družstva mužů a žen, která dosahují dobrých výsledků. Družstvo žen pod vedením Jaroslavy Novosádové dvakrát reprezentuje okres v kraji.

1956

V tomto roce bylo utvořeno družstvo žaček.

1963

V roce 1963 dosluhuje požární vozidlo a je nahrazeno autobusem zn. ERENA od ČSAD Vsetín.

1965

V roce 1965 byla našemu sboru přidělena požární stříkačka DS 16. V r. 1969 dosluhuje autobus a je nahrazen automobilem zn. T 805.

1969

V roce 1969 dosloužil autobus, který byl nahrazen starším automobilem T805 od požárního sboru z Prlova.

1971-1973

V r. 1971-1973 je stavěna nová požární zbrojnice a budova MNV. V této době dostává požární sbor od okresního výboru stříkačku PS 12, která slouží doposud.

1980

V roce 1980 poskytovali členové našeho sboru pomoc našim občanům při letních záplavách.

1981

V tomto roce konečně došlo k opravě motorové stříkačky PS-8.

1983

V roce 1983 naši požárnici zasahovali hned u 3 požárů, kdy nejsložitějším byl požár lesa na Lazcech.                                       Nácvik našich družstvech probíhá na novém cvicišti u Novosádů.

1984

V červenci letošního roku byl našim požárníkům přidělen automobil AVIA 30, který nahradí stávající T-805.

1990

V roce 1990 zasahoval náš hasičský sbor po delší době. jednalo se o požár kůlny Jiřího Johanidese.                                              Dále naši obec v tomto roce zasáhly dvakrát povodně. Počátkem roku bylo opět založeno družstvo žen, které na okrsku obsadilo 2.místo.

1991

V tomto roce byly opraveny a dány do provozu stříkačky PS-8 i PS-12.

1992

V roce 1992 jsme měli v obci dva požáry. První byl 12.4. na sahaře, kde hořela stará sláma, druhý požárlesního porostu byl koncem května. Co je příznivé, tak ani jeden požár nebyl nijak závažný a naše jednotka u něj vlastně ani nezasahovala.

1996

Po dřívějších dobrých výsledcích a v poslední době stagnace začíná hasičská činnost s mládeží ožívat a velké díky patří Přemyslu Sousedíkovi. Díky jeho práci s mládeží se již několik let naše mládež a dorosti drží na předních příčkách nejen okresu, ale i kraje, republiky a v některých případech dokonce světa.

1997

Začátkem července postihly nejen naši obec, ale téměř celou Moravu ničivé povodně.

2001

V měsíci červenci po 4 letech došlo opět k povodním a tak naši hasiči zasahovali při odstraňování naplavenin zpod mostů. Byla provedena oprava na vozidle AVIA 30 a větší oprava na stříkačce PS-12.

2003

V červenci po silném větru došlo k vyvrácení staré lípy a opření o dům rodiny Dohnálkových. Po mnoha hodinách těžké a riskantní práce se daří dům zachránit.