1943

Založení SDH Oznice.

Někteří zakladatelé sboru:

  • Hrabovský František č. 15
  • Skýpala Josef č. 65
  • Potěšil Alois č. 46
  • Tyralík Vlastimil č. 64
  • Urban Antonín č. 55
  • Šimčík Vladimír č. 48

1948

V roce 1948 se sbor rozrostl na 40 členů a byla zakoupena první stříkačka PS 8. Stříkačka byla uschována u velitele požárního sboru Josefa Skýpaly.

1949

Roku 1949 bylo zakoupeno dodávkové auto zn. Schevrolet - první řidič František Kuhejda. Požární sbor začal vlastnit více techniky a skladování po kůlnách bylo již nevyhovující, proto bylo nutné postavit budovu, kde by bylo všechno pohromadě.

1950

Tento záměr se podařilo realizovat v roce 1950. Byla to dřevěná požární zbrojnice stavěná svépomocí. Stavbyvedoucí byl bratr Josef Tvrdý. V následujícím roce byla vybudována požární nádrž u zbrojnice.

Začínají fungovat družstva mužů a žen, která dosahují dobrých výsledků. Družstvo žen pod vedením Jaroslavy Novosádové dvakrát reprezentuje okres v kraji.

1963

V roce 1963 dosluhuje požární vozidlo a je nahrazeno autobusem zn. ERENA od ČSAD Vsetín.

1965

V roce 1965 byla našemu sboru přidělena požární stříkačka DS 16. V r. 1969 dosluhuje autobus a je nahrazen automobilem zn. T 805.

1971-1973

V r. 1971-1973 je stavěna nová požární zbrojnice a budova MNV. V této době dostává požární sbor od okresního výboru stříkačku PS 12, která slouží doposud.